תקנון האתר


    
konympo.co.il להלן “האתר” מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר לעניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר. מובהר בזאת שהדומיין ואתר האינטרנט konympo.co.il הינם בבעלות בילעדית של ש.שרותי צילום. כל התמונות,הגרפיקה,קבצי וידאו ו/או אודיו,כיתוב,צבעים,מעוגנים בזכויות יוצרים והשימוש בהם אסור .מוסכם בזאת שהתמונות והוידאו הינם להמחשה בלבד ,והקובע לענין המכירה ואספקת המוצר הינו דגם המוצר בלבד.לקוח שקיבל מוצר ואינו מרוצה מהמוצר מכל סיבה שהיא רשאי להחזיר את המוצר כשהוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש וזאת תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר עי הלקוח,וזאת מבלי להיות מחויב בדמי ביטול כל שהם!!!משלוח המוצר בחזרה יעשה על חשבון הלקוח ובתיאום עם מחלקת שרות לקוחות.מוצר אשר נתקבל פגום או ניזוק במשלוח יאסף על חשבון קונימפו.מבוא:האתר הוא אתר וירטואלי באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים מסוגים שונים.לאתר חנות פיזית הממוקמת בש.א.ל בתעשייה האוויריתאיסוף מוצר מהחנות ו/או מהמחסן יעשה בתאום מראש בלבד.טלפון-    03-9354862   טלפקס 03-9791073 דואר KONYMPO.SHOP@GMAIL.COM בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות , רכישות ,דיוורים ,ביטולים , התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד ולצורך בהירות ונוחות בלבד.כללי: 
“האתר” : החברה , בעלי האתר , ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .
“הגולש” : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או “רוכש” או “לקוח” ולשם הנוחיות בלבד.“תקנון” – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה/הצעה שתתבצע על ידך באמצעות האתר,תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין מפעילי/בעלי האתר,עקב כך,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.גלישה באתר ו/או רכישת אחד ממוצריו,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ו/או רכישה/הצעה באתר זה.
 
זכאות שימוש באתר:
לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך. 
לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת , תעודת זהות ,טלפון . סוגי מכירות באתר : 
מוסכם ומותנה בזאת שהאתר יציע מכירות רגילות ומכירות קבוצתיות בלבד.האתר אינו מציע מכירות פומביות וזאת עד להודעה חדשה.
“מכירות קבוצתיות” – הינן מכירות רגילות של מוצרים אשר כמות המינימום (הקטנה) תוגבל כתנאי וכמו כן כמות המקסימום של המוצרים תוגבל גם כן , כל זה אלא החליט הספק באתר להסיר מגבלה של כמות מינימום או כמות מקסימום ולשיקול דעתו הבלעדית של הספק ואו האתר בלבד.
מכירות רגילות" -מכירות של מוצרים המופיעות באתר עם מחיר ותנאים . 
הרשמה לאתר
בזמן ביצוע רכישה באתר יש לבצע רישום חד פעמי(לא חובה) הכולל הכנסת פרטי הלקוח ודואר אלקטרוני.
הלקוח מודע בזאת שבמידה וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת להכנס לרשימת הדיוור של האתר.
הלקוח מסכים בזאת שבמידה ונרשם לאתר וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני שלו יהה הדבר כהסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסום,מבצעים, ו/או כל התקשרות אחרת עם האתר או בעליו.
הלקוח יוכל במידה וירצה ,להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל זמן שהוא אם עי הודעה בכתב,במסר אלקטרוני,בפקס ו/או בהודעה טלפונית.

רכישות באתר: 
בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה (לא חובה)
הלקוח יבצע את השתתפות במכרז או רכישה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה והתקנון באתר. האתר והגולש מצהירים שהשתתפות במכירה כמוהם כמו רכישה עם כל המשתמע בה . 
לאחר ביצוע רכישה או זכייה שהושלמה ברכישה יקבל הגולש אישור לגבי זכייתו. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר או להודיע על חוסר זמני במלאי או על טעות שנעשתה במיפרט המוצר או כל טעות אחרת שנעשתה לא בזדון.
רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי . מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
 
איסופים עצמיים יעשו מול החנות ו/או האתר דרך שרות הלקוחות בתאום בלבד
בכל מקרה של רצון הלקוח באיסוף עצמי יש לקבל אישור מראש שהמוצר במלאי.

כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עיסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .
לתשומת לב, כפי שמפורט בפרק “ביטול עסקה” , במקרה של ביטול עסקה או מכרז יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום “דמי ביטול” של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 95 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

כמו כן במידה ועיסקה בוטלה לאחר משלוח המוצר יחויב הלקוח גם בדמי המשלוח.

דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
 
ביטול עסקה על ידי הגולש :
ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה או השתתפות במכרז ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר . כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן “אישור מכירה” שם ולמעשה אישר לגולש את הרכישה /הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר כשהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש  בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 .
ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר זאת על פי חוק הגנת הצרכן.
האפשרות אצלנו!!!
לקוח שקיבל מוצר ולא מרוצה מהמוצר ו/או העיסקה רשאי להחזירו ללא שאלות ו/או טרטורים מיותרים לקוח המחזיר מוצר תוך פרק זמן של 30 יום כשהוא ארוז וסגור באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש יקבל החזר כספי מלא ללא חיוב של דמי ביטול כל שהם!!!
ניתן יהיה לבטל עיסקה גם לאחר פרק זמן של 30 יום מיום הקנייה בתאום מול שרות הלקוחות וזאת במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית!!!
ביטול עיסקה עי הרוכש לפני משלוח המוצר בפועל אך לאחר סליקת כרטיס האשראי לא יחויב בדמי ביטול.
אין לבטל עיסקה או להחזיר מוצר ללא תאום מראש!
מוצר שיישלח ללא תאום יסורב ולא יתקבל.
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש .
ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול. 

לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל . הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .

אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל חנות האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח. .המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח  לאתר באמצעות שליח , אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד. 

ביטול עסקה על ידי האתר : 
האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עיסקה/רכישה במקרה של טעות בהגדרת המפרט הטכני,טעות בהגדרת זמני האספקה,ו/או טעות בהגדרת מחיר המוצר/עיסקה או כל טעות קולמוס אחרת.
מוסכם בזאת שטעות כהגדרתה הינה טעות אנוש של אחד מעובדי האתר/חברה או מי מטעמה. 

 אספקת מוצרים ודמי טיפול ,משלוח וביטוח :
המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.  זמן אספקה הינו  על  פי ימי עבודה שאינם כוללים  ימי שישי ושבת וחגי ישראל . 

“איסוף עצמי” – יעשה בחנות האתר בש.א.ל בתעשייה האווירית.
מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח מטעם הספק באתר לביתו של הגולש או הלקוח . אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל . הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר . האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה  תבוטל העיסקה והלקוח יקבל את הזיכוי  והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל  דמי ביטול או קנס .

אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
משלוחי הזמנות יעשו באמצעות דאר ישראל רשום,יו פי אס, ו/או כל חברת שליחים וזאת עפ שיקול דעתנו הבילעדי.
משלוח באמצעות הדאר יעשה עי דאר ישראל רשום בלבד הכולל בר קוד.
חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר . היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
 

זמן אספקה של יום אחד:

במידה ויופיע זמן אספקה של יום אחד או אספקה מיידית הכוונה היא איסוף של המוצר אצלינו במחסן/ו או החנות .(זמן אספקה של יום אחד אינו מכוון למשלוח המוצר על ידינו.)

שאר זמני האספקה הינם כפי שצוין קודם דואר רשום ו/או שרותי שליחים.
 
חוקי כרטיסי אשראי:
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או “רכישה טלפונית” ואו “עסקת אינטרנט” .
האתר סולק את כל כרטיסי האשראי ועל פי תקני הבטיחות הנדרשים והמחמירים ביותר עי חברות האשראי.(תקן PCI)
האתר/חנות מתחייב בזאת לא לבצע חיוב או כל פעולה בכרטיס אשראי במידה ומוצר אינו במלאי או נגמר או בחוסר או חלה טעות במיפרט שלא בזדון במידה ויעשה חיוב של כרטיס האשראי למוצר שאינו זמין ו/או חסר במלאי יזוכה הלקוח מיידית  וללא דיחוי.
חיוב כרטיס האשראי יעשה בסמוך למשלוח המוצר בפועל
האתר שומר את הזכות לא לבצע חיוב בכרטיס אשראי אם מבצע ההזמנה הוא לא בעל הכרטיס האשראי וזאת מטעמי ביטחון .
רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי . במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי לקוח או גולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו ללא הגבלת סכום.
האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 
אחריות מוצר:
המוצרים המופעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת לכל מוצר ומוצר ,ו/או עפ המצוין על גבי החשבונית במידה ולא צורפה תעודת אחריות למוצר.

כלל המוצרים למעט מוצר שיצוין אחרת נהנים מתקופת אחריות של שנה מלאה מינימום(אלא אם צוין אחרת) מיום הרכישה . מובהר כי מוצרים אלו אינם מהווים הארכת אחריות אוטומטיים . רק מוצר שזכה להארכת זמן אחריות במערכת האתר ולאחר קבלת תנאי הארכת אחריות , יזכה את הלקוח באחריות מוארכת זו. תנאי האחריות המורחבת יהיו שונים מתנאי האחריות של תעודת האחריות הרגילה והמלאה . תנאים אלו יצורפו במסמך נפרד ללקוח לפי דרישה.
במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

“מוצר תקול בתקופת אחריות” – הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר ובשל כך איכות המוצר או השימוש במוצר הוגבלו או נמנעו. מוצר זה מחייב תיקון באחריות של האתר וללא כל תשלום של הגולש /לקוח וזאת לאחר שמסר והחזיר את המוצר ממעבדות החברה.
“מוצר ניזוק בתקופת אחריות” – מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה , לחות , רטיבות ,חיבור חיצוני שגוי וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של האתר או גם אם לאחר שנפתח במעבדות החברה והתקלה התגלתה שלא במעמד מסירת המוצר לתיקון. במצב זה המוצר יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח . במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם .
מוצהר ומוסכם בזאת שמוצר שיוחזר ללא תעודת האחריות לא יטופל ולא יתוקן ,חובה לשמור על תעודת האחריות ,חן מס ו/או קבלה  יחשבו כתחליף לתעודת האחריות רק עפ שיקול דעתינו ובהתאם לסוג המוצר.
במקרה של מוצר תקול במסגרת האחריות אנו מתחייבים לתת מענה מהיר ו/או תיקון המוצר במהירות האפשרית.
אין לשלוח מוצר תקול ו/או פגום ללא תאום מראש!
 
התחייבות הגולש:  
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה שאחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.
 
סודיות ואבטחת מידע: 
האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .
האתר ,תכניו , פרטי הלקוחות , מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות . האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT . ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן יחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.
 

כללי:

באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים כגון מצלמות,מצלמות דיגיטליות,מצלמות וידאו,ועוד… עם מפרטים שונים. והיה תתגלה טעות במפרט מוצר , מחירו, ,תמונתו, או התאמת התמונה או כל טעות אנוש אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בדגם המוצר ולא  לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה, שינוי, או טעות אנוש בשגגה .

הגולש מוותר מראש  על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

סמכות עניינית לשיפוט: 
בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה , הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בראשון לציון בלבד.
 
הצדדים מסכימים שהאתר/חנות מסר את המוצר ללקוח בחנות האתר בש.א.ל תעשייה האווירית
לקוח נכבד אם מצאת טעות במיפרט המוצר או במחירו ביחס לשוק הואיל לא לבצע הזמנה ולהודיע מיד לשרות לקוחות 0525151327